Kasutustingimused

Vaata kasutustingimusi

Kasutustingimused

Tere tulemast saidile chibo.eu!

Käesolevad kasutustingimused kirjeldavad Modulfix OÜ veebilehe, mis asub aadressil www.chibo.eu, kasutamise reegleid ja eeskirju.

Veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute kasutustingimustega. Ärge jätkake chibo.eu kasutamist, kui Te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel toodud tingimusi. Meie kasutustingimused loodi kasutustingimuste generaatori (Terms And Conditions Generator) ja tasuta kasutustingimuste generaatori (Free Terms & Conditions Generator) abiga.

Käesolevatele kasutustingimustele, privaatsusavaldusele ja loobumisteatele ning kõigile lepingutele kehtib järgmine terminoloogia: “klient” ja “Teie” tähistab Teid, isikut, kes on selle veebilehe külastaja ja järgib ettevõtte kasutustingimusi. “Ettevõte” ja “meie” viitavad meie ettevõttele. “Osapool”, “osapooled” või “meie” viitavad nii kliendile kui ka meile endile. Kõik tingimused on seotud pakkumise ning makse vastuvõtmise ja arvestamisega, mis on vajalik meie abiprotsesside teostamiseks kliendile kõige sobivamal viisil, eesmärgiga täita kliendi vajadused, kooskõlas ettevõtte pakutavate teenuste osutamisega ja vastavalt Madalmaade seadustele. Ülaltoodud terminoloogiat või muude sõnade kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja / või termineid “ta” / “nemad” käsitletakse vahetatavatena ja seetõttu viidates samale tähendusele.

Küpsised

Kasutame veebilehel küpsiseid. Chibo.eu-sse sisenedes nõustusite kasutama küpsiseid Modulfix OÜ privaatsuspoliitikat järgides.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et võimaldada meil iga saidikülastuse järgselt kasutaja andmeid hankida. Meie veebisait kasutab küpsiseid võimaldamaks funktsioone, mis muudavad külastuskogemuse veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie sidusettevõtted / reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

Litsents

Kui teisiti pole öeldud, kuuluvad Modulfix OÜ-le ja / või selle litsentsiandjatele kogu chibo.eu materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Ligipääs nendele on chibo.eu kaudu isikliku kasutuse eesmärgil, järgides kasutustingimustes seatud piiranguid.

Keelatud on:

Chibo.eu sisu taasavaldamine

Chibo.eu sisu müük, laenutus või all-litsentsimine

Sisumaterjali paljundus, dubleerimine või kopeerimine saidilt chibo.eu

Saidi chibo.eu sisu jagamine

Käesolev leping algab lepingu sõlmimise kuupäevast.

Veebisait pakub kasutajatele võimalust veebisaidi teatud osades arvamusi ja teavet postitada ning vahetada. Modulfix OÜ ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende ilmumist veebis. Kommentaarid ei kajasta Modulfix OÜ, tema esindajate ja / või sidusettevõtete seisukohti ega arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma seisukohti ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Modulfix OÜ kommentaaride eest ega mis tahes nõuete, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja / või kantud kommentaaride kasutamise ja / või postitamise ja / või ilmumise tagajärjel sellel veebisaidil.

Modulfix OÜ jätab endale õiguse jälgida ja eemaldada kõiki kommentaare, mida võib pidada sobimatuks, solvavaks või mis põhjustavad kasutustingimuste rikkumist.

Te tagate ja kinnitate järgmist:

Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning Teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;

Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandiõigust, sealhulgas ühegi kolmanda isiku ilma piiranguteta autoriõigust, patenti või kaubamärki;

Kommentaarid ei sisalda laimavat, kahjustavat, solvavat, ebasündsat ega muul viisil ebaseaduslikku sisu, mis rikuks eraelu puutumatust;

Kommentaare ei kasutata äri või tegevuse pakkumiseks või reklaamimiseks või äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse esitlemiseks.

Käesolevaga annate Modulfix OÜ-le ainulitsentsi Teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja teiste isikute volitamiseks neid reprodutseerida ja redigeerida mis tahes vormis, vormingus või meediumis.

Meie sisule linkimine

Järgnevad organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

Valitsusasutused;

Otsingumootorid;

Uudisekanalid:

Veebikataloogide levitajad võivad linkida meie veebisaidile samal viisil nagu teiste noteeritud ettevõtete ja süsteemiüleste akrediteeritud ettevõtete veebisaitidele,

välja arvatud vahendades mittetulundusühinguid, heategevuslikke kaubanduskeskuseid ja heategevuslikke rahakogumise asutusi, kes ei pruugi meie veebisaidile linkida.

Mainitud organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, pidades silmas, et link: (a) pole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult seotud osapoole ning tema toodete ja / või teenuste sponsorlusele, toetamisele või kinnitamisele; ja (c) sobib seotud osapoole veebilehe konteksti.

Võime kaaluda ja heaks kiita muud tüüpi linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

üldtuntud teabeallikad tarbijatele ja / või ettevõtjatele;

dot.com veebilehed;

heategevusorganisatsioone esindavad ühingud või muud grupid;

siduskataloogide levitajad;

Internetiportaalid;

raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja

haridusasutused ja ametiühingud.

Kiidame nende organisatsioonide linkimistaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei pane meid ebasoodsasse olukorda enda või oma akrediteeritud ettevõtete suhtes; (b) meil pole organisatsiooni kohta negatiivseid kirjeid; (c) lingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib Modulfix OÜ puudumist; ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Mainitud organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, pidades silmas, et link: (a) pole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult seotud osapoole ning tema toodete ja / või teenuste sponsorlusele, toetamisele või kinnitamisele; ja (c) sobib seotud osapoole veebilehe konteksti.

Kui olete üks lõikes 2 loetletud organisatsioonidest ja soovite linkida meie veebisaidile, peate meid sellest teavitama, saates e-kirja Modulfix OÜ-le. Lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave ja oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt soovite linkida meie veebisaidile, ja meie lehe URL-ide loend, kuhu soovite linkida. Teile vastatakse 2-3 nädala jooksul.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida järgnevalt:

Kasutades meie ärinime; või

Lingitava kordumatu ressursside lokaatori (URL) abil; või

Kasutades mõnda muud meie veebisaidi kirjeldust, mis on sellega seotud ja on lingitava osapoole lehe sisu kontekstis ja vormingus sobiv.

Modulfix OÜ logo ega muude illustratsioonide kasutamine kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel pole lubatud.

Iframe

Ilma eelneva nõusoleku ja kirjaliku loata ei tohi meie veebilehele luua iframe elemente, mis muudaksid mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Sisu vastutus

Me ei vastuta Teie veebisaidil kuvatava sisu eest. Nõustute kaitsma ja valvama meid kõigi Teie veebisaidil esitatavate nõuete vastu. Ühtegi linki ei tohiks ilmuda ühelegi veebisaidile, mida võib tõlgendada laimavana, nilbena või kriminaalsena või mis rikub või on vastuolus kolmandate osapoolte õigustega või soodustab nende rikkumist või muul viisil vastuollu minemist.

Privaatsus

Palun lugege privaatsuseeskirju

Õiguste säilitamine

Jätame endale õiguse nõuda kõigi linkide või mis tahes konkreetsete meie veebilehele suunavate linkide eemaldamist. Nõustute meie pöördumise korral viivitamatult eemaldama kõik lingid meie veebilehele. Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi ja põhimõtteid igal ajal muuta. Pidevalt meie veebisaidile linkides nõustute end nende linkimistingimustega siduma ja neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite igal hetkel meiega ühendust võtta ja meid teavitada. Arvestame linkide eemaldamise taotlustega, kuid me ei ole selleks kohustatud ega ka kohustatud Teile otse vastama.

Me ei taga, et sellel veebisaidil olev teave on õige, me ei taga selle täielikkust ega täpsust; samuti ei taga me, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olevat sisumaterjali hoitakse ajakohasena.

Loobumisklausel

Kohaldatavate seadustega lubatud maksimaalses ulatuses keelame kogu meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kujutamise, loa ja tingimused. Selles loobumisklauslis ei ole midagi sellist, mis:

piirab või välistab meie või Teie vastutuse surma või tervisekahjustuse eest;

piirab või välistab meie või Teie vastutuse pettuse või petliku valeandmete esitamise eest;

piirab meie või Teie kohustusi viisil, mis pole kohaldatavate seadustega lubatud; või

välistab meie või Teie kohustused, mida kohaldatavate seaduste kohaselt ei saa välistada.

Selles jaos ja mujal käesolevas loobumisklauslis kehtestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) alluvad eelmisele lõigule; ja (b) reguleerivad kõiki kohustustest loobumisest tulenevaid vastutusi, sealhulgas vastutusi, mis tulenevad lepingust, kahju tekkimisest ja seadusest tulenevate kohustuste rikkumisest.

Nii kaua kui veebisaiti ning veebisaidil olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes laadi kadu või kahjustuse eest.